Zasady współpracy z biurem nieruchomości

Podstawą współpracy z biurem nieruchomości jest umowa pośrednictwa kupna, sprzedaży lub najmu. Taką umowę biuro zawiera indywidualnie ze wszystkimi klientami. Umowa precyzuje m. in. zakres wykonywanych przez biuro usług i należne wynagrodzenie w postaci prowizji. Oferty biura publikowane są w prasie i internecie. Osoby zainteresowane prezentacją nieruchomości, a także chcące uzyskać dodatkowe informacje o ofertach, jak np. szczegóły dotyczące lokalizacji, każdorazowo potwierdzają na piśmie wykonaną czynność – odbiór kopii oferty, wizję lokalną itd. Prezentacja nieruchomości odbywa się w obecności pracownika biura.

W ramach usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami BDI ANTENOR zapewnia:

  • sprawną obsługę klientów,
  • profesjonalną reklamę ofert przyjętych do sprzedaży i zleconych do wynajmu,
  • możliwość otrzymywania ofert spełniających konkretne wymagania, zgodnych z oczekiwaniem klienta,
  • analizę stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji,
  • prawidłowo sformułowane umowy, zabezpieczające interesy stron.